Ürün Belgelendirme

Ürün Belgelendirme

Hızlı Başvuru

SCA; 2014/34/AB ATEX yönetmeliği kapsamında ex-proof cihaz (Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan, üretilen ekipman ve koruyucu sistemler) üreten imalatçılara, Türkiye'de dahil Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım için ürünlerde bulunması gereken CE işaretini basabilmesi için ATEX Belgesi vermekte yetkilidir.


SCA; ATEX belgelendirme sürecinde "EN 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına uygun şartlarda testleri gerçekleştirmekte ve “EN 17065 Ürün Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler" standardının şartlarını yerine getirmektedir


Aşağıda belirtilen ATEX belgelendirme modülleri kapsamında belge vermekte yetkiliyiz

 

  • Ek 3 (Modül B) AB Tip İncelemesi Modülü (seri üretim için belgelendirme)
  • EK 4 (Modül D) İmalat Sürecinin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluğu
  • EK 6 (Modül C1) Denetimli Ürün Deneyi ve Üretimin Dahili Kontrolünü Esas Alan Tipe Uygunluk
  • Ek 7 (Modül E) Ürün Kalite Güvencesini Esas Alan tipe uygunluk
  • EK 8 (Modül A) Madde 15.1.b (ii) Üretimin Dahili Kontrolü Modülü
  • Ek 9 (Modül G) Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Modülü (seri üretimi olmayan, adetli üretimler için cihaz başı belgelendirme)